Centrum Excelence Telč
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Slížková, PhD.
+420 222 363 074
slizkova@itam.cas.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA SLÍŽKOVÁ

Vědkyně v oblasti konzervace, restaurování
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Centrum Excelence Telč

 slizkova@itam.cas.cz

 

 

 


 

 

MILOŠ DRDÁCKÝ

Vědecký pracovník
Vysokoškolský profesor
Ředitel ÚTAM AV ČR
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Centrum Excelence Telč

drdacky@itam.cas.cz

 

 

KAROL BAYER

Vědec v oblasti konzervace, restaurování
Děkan Fakulty restaurování
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

karol.bayer@upce.cz

 

 

  

JOHANNES WEBER

Petrolog
Vysokoškolský profesor
Oddělení využití přírodních věd pro konzervaci, Institut pro umění a technologie, Univerzita užitého umění ve Vídni

johannes.weber@uni-ak.ac.at

 

 

ELISABETH GHAFFARI

Vědecká pracovnice
Restaurátorka kamene
Oddělení přírodních věd pro konzervaci, Institut pro umění a technologie, Univerzita užitého umění ve Vídni

ghaffari@chello.at
DANA MACOUNOVÁ

Vědecký pracovník
Restaurátorka kamene
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Centrum Excelence Telč
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

macounova@itam.cas.cz
dana.macounova@upce.cz

 
 

MICHAELA NAVRÁTILOVÁ

Vědecký pracovník
Restaurátorka nástěnné malby
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Centrum Excelence Telč
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

navratilova@itam.cas.cz
michaela.navratilova@upce.cz
DANIEL HVĚZDA

Vědecký pracovník
Restaurátor kamene
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

daniel.hvezda@upce.cz


 

 

PETR REJMAN

Vědecký pracovník
Restaurátor kamene
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

petr.rejman@upce.cz

 
 

 

DALŠÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU NANOLITH:

Zlata Burianová (ÚTAM AV ČR)

Tereza Cykritová (překlady)

Radek Čábel (CET, ÚTAM AV ČR)

Roman Fabeš (CET, ÚTAM AV ČR)

Iveta Fryšová (KÚ kraje Vysočina)

Jiří Gonda (CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod – Brno)

Anna Hantáková (ÚTAM AV ČR)

Hana Hasníková (ÚTAM AV ČR)

Petra Hauková (ÚTAM AV ČR)

Ivana Holásková (kastelánka zámku v Lednici)

Jiří Hubinka (FR UPCE)

Daniel Chadim (restaurátor kamene, SH Slavonice)

Pavel Chvátal (CET, ÚTAM AV ČR)

Petra Janská (FR UPCE)

Ivona Kociánová (restaurátorka nástěnné malby)

Roman Kolář (FR UPCE)

Blanka Kolinkeová (FR UPCE)

Olga Kováříková (FR UPCE)

Kateřina Kreislová (ÚTAM AV ČR)

Jan Krejčí (ÚTAM AV ČR)

Sofie Langer (IATCS)

Petra Macounová (FR UPCE)

Petr Mach (CET, ÚTAM AV ČR)

Dita Machová (CET, ÚTAM AV ČR)

Dušan Majtás (CET, ÚTAM AV ČR)

Maria Milchin (IATCS)

Jaroslava Musilová (ÚTAM AV ČR)

Zuzana Orlová (CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod – Brno)

Markéta Prokešová (FR UPCE)

Petr Severa (NPÚ ÚOP Telč)

Marcela Severová (NPÚ ÚOP Telč)

Oldřich Sklenář (KÚ kraje Vysočina)

Petr Šašek (CET, ÚTAM AV ČR)

Michal Tlusták (kastelán zámku ve Valticích)

Jiří Topenčík (Římskokatolická farnost Šitbořice)

Zdeněk Vácha (NPÚ ÚOP Brno)

Tomáš Vícha (NPÚ ÚOP Telč)

Šárka Voláková (FR UPCE)