Centrum Excelence Telč
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Slížková, PhD.
+420 222 363 074
slizkova@itam.cas.cz

 

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

VEDOUCÍ PARTNER

ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i.,

CENTRUM EXCELENCE TELČ

Doručovací adresa:
Centrum excelence Telč
Batelovská 485, 486
Telč
588 56
Česká republika

cet.arcchip.cz/

 

Oficiální adresa:
ÚTAM AV ČR, v. v . i.
Prosecká 76
Praha 9
190 00
Česká republika

www.itam.cz/

PROJEKTOVÝ PARTNER 1

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE

 

Doručovací adresa:
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Jiráskova 3
Litomyšl
570 01
Česká republika

www.upce.cz/fr/

 

Oficiální adresa:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
Pardubice
532 10
Česká republika

www.upce.cz

PROJEKTOVÝ PARTNER 2

INSTITUT PRO UMĚNÍ A TECHNOLOGIE

ODDĚLENÍ PRO PŘÍRODNÍ VĚDY V KONZERVOVÁNÍ

UNIVERZITA UŽITÉHO UMĚNÍ VE VÍDNI

 

Oficiální a doručovací adresa:
Institut für Kunst und Technologie, Abt. für Naturwissensch in der Konservierung, Universität für angewandte Kunst Wien
Salzgries 14/1
Wien
1010
Austria

www.dieangewandte.at