Centrum Excelence Telč
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Slížková, PhD.
+420 222 363 074
slizkova@itam.cas.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU WORKSHPU NANOLITHPROJECT V TELČI

30.10.2014 12:56

Zpráva o průběhu workshop projektu Nanolith v Telči dne 14. 10. 2014
byla zveřejněna na následujících webových stránkách:

https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kraj-vysocina/zpravy-z-regionu/workshop-o-vapennych-nanomaterialech-se-v-telci-vydaril/2351/

https://www.npu.cz/news/15305-n/