Centrum Excelence Telč
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Slížková, PhD.
+420 222 363 074
slizkova@itam.cas.cz

Kontakt

PROJEKTOVÝ PARTNER 1

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Jiráskova 3
570 01, Litomyšl, Česká republika

www.upce.cz/fr/

Kontaktní osoba:

Ing. Karol Bayer
Tel.: +420 466 036 591
Fax.: +420 461 612 565
Mail: karol.bayer@upce.cz