Centrum Excelence Telč
Batelovská 485, 486
588 56 Telč, Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Slížková, PhD.
+420 222 363 074
slizkova@itam.cas.cz

                                                                                                     

NANOLITH

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci
historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců


Centrum excelence Telč je od srpna roku 2013 spolu s dalšími dvěma partnery realizátorem přeshraničního výzkumného projektu NANOLITH, který je podpořen programem "Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007‒2013".

NANOLITH je financován z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Číslo projektu: M00264.

Partneři projektu:

  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i., Centrum excelence Telč, Česká Republika (vedoucí partner)
  • Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Česká Republika
  • Univerzita užitého umění ve Vídni, Institut pro umění a technologie, Rakousko

 

 

Cílovou oblastí projektu jsou Česko-Rakouské příhraniční regiony, konkrétně kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko a Vídeň.

Výzkumný projekt je zaměřen na testování a zavedení nových technologií pro dlouhodobě udržitelnou konzervaci historických kamenných památek, zhotovených z regionálních Litavských vápenců, s využitím nových typů konsolidantů na bázi nanosuspenzí hydroxidu vápenatého. Konsolidanty na bázi esterů kyseliny křemičité, které se ke konzervaci těchto hornin v současné době využívají, nevyhovují všem požadavkům na kompatibilní a opakovatelnou péči o kamenné historické objekty z vápenatých hornin. Cílem projektu je hledat pro tyto případy odpovídající řešení.   

V rámci přeshraniční spolupráce by měly být vypracovány konzervační technologie, které budou vyhovovat výše zmiňovaným požadavkům na konzervaci a tím také významně přispějí k udržení regionálního kulturního dědictví.